Myren Gård

 

Myren Gård ble anlagt på midten av attenhundretallet. Både bygninger og den store parken er bevart. Etter at Kristiansand kommune har tatt over eiendommen er det innredet kunstneratelierer i uthusbygningen.

Ved siden av den kulturhistoriske verdien er gården et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet og har potensial til utvikling av en unik kombinasjon av kultur og natur. Dette krever et samordnet perspektiv hvor bygninger, parkanlegg og kulturarrangementer spiller sammen og gir folk positive helhetsopplevelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                myren-gard