Myrens Venner skal sammen med andre tilbydere bidra til at Kristiansand kommune får et kulturuttrykk preget av variasjon og mangfold. I et slikt mangfold ønsker Myrens Venner å ha et tilbud med kvalitet og særpreg. Da det dreier seg om arrangementer på Myren Gård – en gammel lystgård – er det naturlig å la kulturtilbud der få et særpreg som er farget av gårdens fysiske utforming og tradisjoner. Lokalene og gårdens tradisjonspreg legger opp til arrangementer preget av nærhet mellom kunstnere og publikum. Et slikt nærhetsopplegg gir rammen for lavmælte arrangementer med samtaler og enkel servering. Alle arrangementer kvalitetssikres, både når det gjelder innhold og ytre rammer. Da Myrens Venner drives ved frivillig innsats, sikres kulturtilbudets kvalitet, ikke bare ved bevisst invitasjon av kunstnere, men også ved foreningens selvpålagte begrensninger, når det gjelder økonomisk risiko og tilbudets omfang.