IMG_5223

Myrens Venner er en forening som sammen med andre skal arbeide for å realisere følgende mål:

 • Bevare og utvikle Myren Gård til et mangfold sted for lek, parkopplevelser og kulturelle arrangementer.

 • Se til at bygningene er godt vedlikeholdt og sikret mot forfall, brann og at byggetekniske utbedringer møter krav til høy kvalitet og kulturelt vern.

 • Verne de deler av parken som vitner om fortidens handelskontakt med sydligere strøk, samt videreutvikle parkens storslåtte karakter med vekt på variasjon og særpreg.

 • Sikre et levende kunstnærmiljø som kan danne basis for et attraktivt og mangfoldig kunsttilbud både inne og ute.

 • Gi befolkningen informasjon som kan øke kunnskapen om Myrens historie, utvikling og særpreg via vår egen nettside, Facebook, brosjyremateriell, omvisninger og mer dyptløyende studier (f.eks. parkens botaniske egenart).

  Myrens Venner ønsker å bidra til en langsiktig utvikling som kan bringe oss nærmere en slik visjon. Kulturperlen Myren Gård skal få den oppmerksomheten fra Myrens Venner som stedet fortjener.

  Vi vil arbeide for å opprettholde god byggeteknisk og estetisk standard og gi kommunens innbyggere og andre interesserte anledning til å besøke dette fantastiske stedet, parken og huset.

  Siden etableringen i 2008 har foreningens innsats først og fremst vært knyttet til kulturelle arrangementer i form av intimkonserter, foredrag, kor og allsang, samt omvisninger i hovedhuset og i parken. I tråd med foreningens kulturkonsept er det lagt vekt på et “nærhetsopplegg”, som også fremmes ved samtaler og enkel servering når dette er mulig. Det eksisterer et nært samarbeid med kunstnere på grafikkverkstedet i gårdens gamle låve og styrets leder Siren Bulie gjør den spesielle parken kjent gjennom omvisning i sommermånedene (mer info på naturlos.no).