Besøksadresse:
Myren Gård
Myrbakken 5
4621 Kristiansand
Stor gratis parkeringsplass!

Epost: myrensvenner@myrensvenner.no

Facebook: Myrens Venner

Styreleder:  Siren Bulie

tlf. 954 39 742       

e-post: siren.bulie@gmail.com