Mellom 1854 og 1856 ble sommerbolig, bryggerhus, og uthusbygn-ing reist. Bygningene ble utformet i Sveitser stil. Allerede i 1840 kom det første veitserhus til Norge, så da Myren kom, var det ikke helt nytt. Myren var likevel ett av de eldste. Huset er stokkebygd og satt på en meter tykke solide stein. Bryggerhuset ligger mellom hovedhuset og den langstrakte uthusbygningen og lager et vakkert innrammet gårdstun, med stenbeplantinger langs innkjøringen.

Det ble også bygd et lite hus nede ved sjøen i Melkeviga.