Like nedenfor verandaen ligger en gammel brønn hvor det tidligere sprang en svovelkilde. Hit fartet astmatikere for å innånde svoveldamp.