Maleriet er et portrett av Ulrikke Elenore, Karl den Xll’s mor, malt i Stockholm i 1645 av den tyske maleren David Kloeker Von Ehrenstrahl. Motivet forestiller barna Ulrikke Elenore mistet, fremstilt som små engler, amoriner. Identifiserte fru Mathilde Wild seg med Ulrikke Elenore i sitt barnløse ekteskap?