IMG_5223

(Foto: Myrens Venner, f.v. Krisztina Eikeset, Jorun O. Johansen, Ellen Breen, Helge Skeie, Siren Bulie, Elin Johnsen).

 

I 2007 ble det på initiativ fra mennesker med nær tilknytning til Myren Gård etablert en forening, kalt Myrens Venner, som i 2008 ble innmeldt  i Brønnøysundregistrene.

Myrens Venner drives på frivillig basis og har til formål å:

  • Bevare og utvikle Myren Gård til et mangfoldig sted for lek, parkopplevelser og kulturelle arrangementer.
  • Se til at bygningene er godt vedlikeholdt og sikret mot forfall og brann, og at byggetekniske utbedringer møter krav til høy kvalitet og kulturelt vern.
  • Verne de deler av parken som vitner om fortidens handelskontrakt med sydligere strøk. Videreutvikle parkens storslåtte karakter med vekst på variasjon og særpreg.
  • Sikre et levende kunstnermiljø som kan danne basis for et attraktivt og mangfoldig kunsttilbud både inne og ute.
  • Gi befolkningen informasjon som kan øke kunnskapen om Myrens historie, utvikling og særpreg. Dette kan skje ved omvisning, brosjyremateriell og mer dyptpløyende studier (f.eks parkens botaniske egenart).

 

Siden etableringen i 2008 har foreningens innsats først og fremst vært knyttet til kulturelle arrangementer i form av intimkonserter, foredrag, kor og allsang, samt omvisninger i hovedhuset og i parken. I tråd med foreningens kulturkonsept er det lagt vekt på et “nærhetsopplegg”, som også fremmes ved samtaler og enkel servering når dette er mulig.Det eksisterer et nært samarbeid med kunstnere på grafikkverkstedet i gårdens gamle låve, og styrets leder Siren Bulie gjør den spesielle parken kjent gjennom omvisning i sommermånedene.

Alle som forplikter seg til å overholde foreningens vedtekter kan bli medlemmer. Medlemskap kan tegnes av så vel fysiske personer som selskaper, foreninger og andre juridiske personer.

Vi vil gjerne ha så mange støttemedlemmer som mulig. Er det noe for deg? Ta gjerne kontakt med styreleder Siren Bulie for mer informasjon.

Last ned brosjyre om Myren Gård, utarbeidet av Kristiansand Kommune.