Har du lyst til å bli støttemedlem? Ta kontakt med oss via tlf eller epost.

Medlemskap kan tegnes av så vel fysiske personer som selskaper, foreninger og andre juridiske personer.

Medlemskapet koster kr. 200/år og du får rabatt på våre konserter og arrangementer.

Dette kan du betale til følgende bankkonto: 3060.23.66355

Myrens Venner v/Helge Skeie Postboks 781 4666 Kristiansand